logo

JUNTA DIRECTIVA

 

Xulio Fontecha Vázquez

PRESIDENTE

José Miguel García Cantó

VICEPRESIDENTE 1ro

Darío Alonso Urrutibeascoa

VICEPRESIDENTE 2do

José Manuel Dulce Prado

SECRETARIO

Jesús A. Basterra Fernández

TESORERO

Joaquín Samperio Sañudo

VOCAL

Carlos Alejandro Acosta Baquero

VOCAL

Carlos F. Blázquez Gargallo

VOCAL

Carolina Cabrera Pérez

VOCAL