logo

JUNTA DIRECTIVA

 

Xulio Fontecha Vázquez

PRESIDENTE

Joaquín Samperio Sañudo

VICEPRESIDENTE 1ro

Darío Alonso Urrutibeascoa

VICEPRESIDENTE 2do

José Manuel Dulce Prado

SECRETARIO

Jesús A. Basterra Fernández

TESORERO

Carolina Cabrera Pérez

VOCAL

Enrique Villanueva Santamaría

VOCAL

Santiago Del Rio Reyes

VOCAL